Something Else Press Newsletters 1966-83: Index to Volume 2

A
Acconci, Vito (N-7 p.2)
Apollinaire (N-8 p.2)

B
Boone, Mary (N-8 p.1)
Brecht, Bertolt (N-4 p.1)
Brecht, George (N-1 p.2,3)
Brown, Earl (N-5 p.2)
Brown, Jean (N-8 p.1)

C
Cage, John (N-1 p.2,3) (N-2 p.3) (N-5 p.2,3)
Carmine, Al (N-6 p.2)
Carswell, Edward (N-6 p.2)
Castelli, Leo (N-8 p.1)
Conz, Francesco (N-8 p.2)
Corner, Philip (N-8 p.1)
D
Depuy, Jean (N-8 p.1)

E

F
Fay, Bernard (N-4 p.2)
Filliou, Robert (N-1 p.3) (N-7 p.2)
Fluxus (N-8 p.1,2)
Flynt, Henry (N-5 p.2)
Fowlie, Wallace (N-2 p.3)
Frank, Peter (N-8 p.1,2)
Friedman, Ken (N-8 p.2)

G
Gillespie (N-3 p.1)
Gordon, Coco (N-8 p.1)

H
Heidsieck, Bernard (N-8 p.4)
Helms, Hanns (N-5 p.3)
Hemingway, Ernest (N-4 p.1)
Hendricks, Geoff (N-6 p.1) (N-8 p.1)
Hendricks, Tyche (N-3 p.4)
Higgins, Dick (N-3 p.1,2,3,4) (N-6 p.1) (N-8 p.2,3,4)

I
Ives, Charles (N-2 p.2)

J
Jacob, Max (N-2 p.3)
James, Williams (N-4 p.1)
Johnson, Ray (N-2 p.3) (N-6 p.4)
Johnston, Jill (N-3 p.4)
Joyce, James (N-4 p.3)

K
Katz, Leon (N-6 p.2)
King, Kenneth (N-5 p.2)
Knowles, Alison (N-8 p.1)
Kornfeild, Larry (N-6 p.2)
Kostelanetz, Richard (N-6 p.4)

L
Lamantia, Philip (N-2 p.3)
Larisch, Linda (N-6 p.4)
Laughlin, James (N-2 p.3)
Leite, George (N-2 p.3)
Levertier, Bruno (N-8 p.3)
Low, Jackson Mac (N-1 p.2,3) (N-4 p.2) (N-5 p.3)

M
Maciunas, George (N-8 p.1,2)
MacLennan, (N-4 p.2)
Maggio, Gino di (N-8 p.1)
Mallarme’ (N-8 p.2)
Marrow, Charlie (N-8 p.3)
McCallion, Barry (N-3 p.1)
Mcllvaine (N-6 p.4)
Miller, Henry (N-2 p.1,3)
Monk, Meredith (N-5 p.2)
Moore, Carmen (N-3 p.3)
Moorman, Charlotte (N-3 p.3)
Morgenstern (N-8 p.2)
Myers, George (N-8 p.3)

N
Nin, Anais (N-2 p.3)

O
Oldenburg, Claes (N-1 p.2)

P
Perrault, John (N-3 p.3)
Petain, Marshall (N-4 p.1)
Phillips, Michael Joseph (N-3 p.3)
Pope, Alexander (N-4 p.1)
Porter, Bern (N-2 p.1,2,3,4) (N-4 p.2) (N-6 p.2)

Q

R
Radin, Paul (N-2 p.3)
Rexroth, Kenneth (N-2 p.3)
Robson, Ernest (N-3 p.3)
Transwhichics (N-3 p.3)
Roosevelt, Eleanor (N-4 p.1)
Rot, Dieter (N-2 p.1,4,5)
Rudhyar, Dane (N-2 p.3

S
Scher, Cary (N-6 p.4)
Schevill, James (N-2 p.2,5)
Schmit, Tomas (N-1 P.3)
Schnabel, Julian (N-8 p.1)
Silverman, Gilbert (N-8 p.1)
Sohm, Hanns (N-8 p.1)
Soleri, Paolo (N-2 p.3)
Something Else Press
Spoerri, Daniel (N-4 p.2) (N-7 p.2)
Stein, Gertrude (N-1 p.3) (N-4 p.1,2,3) (N-5 p.4) (N-6 p.1,4) (N-7 p.3)
Stockhausen, Karlheinz (N-5 p.2)
Streeter, Tal (N-8 p.3)
Sutherland, Donald (N-4 p.2)

T
Tardos, Ann (N-8 p.4)
Tchaikovsky (N-5 p.2)
Thoreau, Henry David (N-4 p.1)

U

V
View Magazine (N-2 p.1)
Vostell, Wolf (N-3 p.3)

W
Williams, Ann (N-3 p.1)
Williams, Emmett (N-3 p.1) (N-6 p.4) (N-7 p.3)
Williams, Eugene (N-3 p.1
Williams, William Carlos (N-2 p.3
Wright, Richard (N-4 p.2)
Wolf, Christian (N-1 p.3)

Y
Young, Karl (N-3 p.3

X

Z

Please consider supporting Primary Information with a fully tax-deductible donation.

$